Vrijwilligers

De Vrienden van Oud-Zuid hebben geen betaalde medewerkers in dienst. Als zodanig doet iedereen die zich bezighoudt met de Vrienden dat als vrijwilliger. En dat doet hij of zij uit belangstelling voor het verleden van de eigen woon- of werkomgeving. Hoe heeft het er honderd of honderdvijftig jaar geleden hier uitgezien? En wat is er vervolgens allemaal gebeurd? Kan je dat nog terugvinden? Of moet je op verhalen, teksten, romans, gedichten, kunstvoorwerpen, gebouwen, films of foto’s afgaan? Hoe verhoudt een en ander zich tot elkaar? Of is er juist geen verband?

We willen dat tot een groot project met vele facetten maken. Wie mee wil doen is van harte welkom! In die zin zijn we een ‘partipatiemuseum’.
Meld je aan via frans.a.klein@gmail.com