Laatste nieuws

Henk Ras, voorzitter van de Stichting Vrienden Oud Zuid, is helaas op 17 juni overleden. Wij zullen onze inspirerende voorzitter missen. Frans Klein zal voorlopig zijn taken waarnemen.

 


Literaire geografie van Oud-Zuid

Henriëtte van Eyk
Bron: NRC
Woonadressen van auteurs
Onderstaande beschrijving is de volgende in een reeks, waarbij de woonadressen van auteurs in Oud-Zuid aanleiding zijn om kort iets over hen te zeggen en naar die adressen te verwijzen. Lezers worden uitgenodigd op soortgelijke wijze iets over de adressen in Oud-Zuid van hun favoriete schrijvers of andere kunstenaars te vertellen, opdat dit in Nieuwsbrief en op website bekend gemaakt kan worden.

Henriëtte van Eyk, Jan Arend, H.R Holst – van der Schalk en Willem Doorenbos zijn nu toegevoegd aan de lijst van auteurs.

Geef uw reacties via hjcras@gmail.com
 

 


 

Veertiendaagse Links-Rechts-Links wandelingen

De bovenbeschreven opzet heeft een aantal malen tot plezier van de deelnemers gewerkt. Maar als het in het najaar kouder wordt, kan je niet lang meer stilstaan op straat. Daarom zijn we overgegaan op: korte wandeling – klein museum – koffie; en wel elke eerste vrijdag van de maand om 10.30 uur vanaf een ander startpunt, dat in de maandelijkse Nieuwsbrief wordt aangegeven.
Kosten: wandeling gratis, museum betalen of museumkaart, koffie zelf betalen.
Wandelen is gezond.
Elke veertien dagen op vaste dag en tijd wandelen met een min of meer vast groepje mensen, voorkomt dat je het wandelen ‘vergeet’.
Enkele nieuwe aspecten toevoegen aan het wandelen, maakt de ingedutte hersencellen weer wakker. En dat is investeren in de toekomst.
Vandaar onderstaand voorstel.

Elke viertien dagen op vrijdag om 10.30 uur wandelen.
Als het pijpestelen regent of bitterkoud is, krijgen de deelnemers een e-mail of telefoontje dat het niet doorgaat.
De plaats van vertrek wisselt elke keer. Bij de voordeur van een deelnemer vertrekt iedereen. Trage en snelle wandelaars hebben in ieder geval één maatje gevonden.
Eén der deelnemers fungeert als ‘schout-bij-nacht. Hij/zij zorgt dat men enigszins aansluit en is telefonisch bereikbaar voor mededelingen van bijzondere aard.
Met de rug naar de voordeur vertrekt iedereen naar Links. Dan de eerste straat Rechts afslaan. Vervolgens de eerstkomende straat weer Links afslaan. Enzovoort.
We steken geen bruggen over water over, zodat we enigszins in de buurt blijven. De Overtoom = water!
Zo komen we op plekken die tevoren niet bedacht hadden kunnen worden. Onderweg kunnen we wijzen op interessante gebouwen (architectuur of oud-bewoners). Zo breiden we ook onze kennis van Oud-Zuid uit.
Na precies een uur zoekt de voorste groep lopers een etablissement waar we koffie drinken en ervaringen uitwisselen. Een der leden van de voorste groep deelt aan de ‘schout-bij-nacht’ telefonisch mee om welk etablissement het gaat. Afgesproken wordt op welk adres de volgende week gestart wordt. Ieder die ooit deelgenomen heeft, krijgt dat adres per e-mail toegestuurd.

Voor de exacte datum en startlocatie zie AGENDA

 


 

Boekpresentatie “Albert Gillis von Baumhauer”

Op 25 mei 2018 is verschenen een uniek boek over Albert Gillis von Baumhauer (1891-1939), Nederlands luchtvaartpionier en veelzijdig luchtvaartingenieur, geschreven door Simon Boersen.

Het boek is op 25 mei om 14.00 uur gepresenteerd met een lezing op het Aviodroom, Vliegveld Lelystad.

Von Baumhauer heeft heel lang met zijn familie in Oud-Zuid gewoond. Zijn kleinzoon Frans Klein woont er nog steeds en heeft in november een lezing over “Zuid en de luchtvaart” (werktitel) voor ons gehouden. Daarin wordt de komende viering in 2019 van Honderd jaar ELTA (Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam), waarin Von Baumhauer participeerde, betrokken.

 


 

Feuilleton: de Geschiedenis van Oud-Zuid

Bron: Beeldbank Amsterdam
Het voornemen is de geschiedenis van Oud-Zuid in de vorm van een feuilleton in de Nieuwsbrief en op de website te publiceren. Lezers kunnen dan steeds ook een bijdrage aan meer kennis over het betrokken tijdvak geven.

Geef uw reacties via hjcras@gmail.com
 

 
 
 
 


 

Oude filmbeelden van de opening Vondelbrug

Beelden van de omweg die tot 1947 gemaakt moest worden om met de auto en tram van West naar Zuid en vice-versa te rijden. In 1947 werd de Vondelbrug feestelijk geopend en gezien de massale opkomst van de Amsterdammers, was men heel blij met de nieuwe brug.