Links-Rechts-Links wandeling

Wandelen is gezond. Om de twee weken op vaste dag en tijd wandelen met een min of meer vast groepje mensen, voorkomt dat je het wandelen ‘vergeet’.
Enkele nieuwe aspecten toevoegen aan het wandelen, maakt de ingedutte hersencellen weer wakker. En dat is investeren in de toekomst.

De plaats van vertrek wisselt elke keer. Deze wandeling is gratis en je hoeft je niet vooraf aan te melden.

De volgende links-rechts-links wandeling vrijdag 22 november 2019 ;

vrijdag 22 november 2019
Wandelen naar het Pianolamuseum

Startpunt: 10.30 uur start wandeling bij tramhalte lijn 3 Nieuwe Willemsstraat. Na wandeling bezoek aan klein museum. Een ander stukje van de Jordaan willen we bezoeken.
Korte wandeling (bastion van de 17e eeuwse stadsmuur, huiszittenhofje, karthuizerklooster).
Het kleine museum dat we vervolgens bezoeken is het Pianola Museum, unieke verzameling van muziekinstrumenten, waarvan we een demonstratie krijgen.
De pianola was tussen 1900 en 1930 op zijn hoogtepunt. Daarna veroorzaakte de crisis, concurrentie van de grammofoon en de radio de neergang. Maar gelukkig zijn er in dit museum duizenden pianorollen bewaard met de fraaiste muziek!
Gewoonlijk bieden we de vrijdagwandelingen gratis aan, maar de toegang tot het museum en de demonstratie vereisen dat we deelnemers € 10,00 p.p. moeten vragen.

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk bij hjcras@gmail.com onder gelijktijdige overmaking van
€ 10,00 p.p. op H.J.C. Ras NL90 INGB 0004935991 o.v.v. 22 november.
Het mailadres is ook bereikbaar via HIER AANMELDEN.


Lezingen, films en andere wandelingen

 

donderdag 21 november 2019, Lezing “Wonderbaarljke genezingen”

Is er een medische verklaring voor wonderen en wonderbaarlijke genezingen?
Spreker: Catherine de Jong

Toelichting: De beschrijvingen van wonderbaarlijke genezingen in de bijbel zijn ons allen bekend. Het verrichten van wonderen of bewerkstelligen van wonderbaarlijke genezingen was in het verleden een opstapje naar heiligverklaring door de katholieke kerk?
Maar wat weten we eigenlijk van de wonderbaarlijke genezingen? En hoe kijkt een arts in de 21ste eeuw naar deze fenomenen? In deze presentatie krijgt u het antwoord op deze vraag. Deze presentatie is ooit gemaakt op verzoek van Prof Johan Braeckman, hoogleraar filosofie te Gent.

Kort CV: Catherine de Jong is anesthesioloog, intensive care arts en heeft als pijnspecialist gewerkt o.a. in het AMC. Naast het gewone anesthesiologenwerk heeft zijn voor een verslavingskliniek gewerkt waar heroïneverslaafden onder narcose konden afkicken. Momenteel werkt zij in kindertandartspraktijken waar zij kleuters met zeer slechte gebitten even laat slapen zodat de kindertandarts de noodzakelijke gebitsbehandelingen kan doen.
Daarnaast is zij al jaren bestuurslid en momenteel secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Zij is Amsterdam Zuid-bewoner sinds 1994.

Lezing door een buurtgenoot

Locatie: Huize Lydia
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Kosten: € 5,00 p.p. Vrienden reductie !

wie reeds als Vriend van Oud-Zuid € 10,00 voor het lidmaatschap heeft betaald in 2019, betaalt
€ 5,00. Gaarne aanmelden op hjcras@gmail.com en vooruit betalen op bankrekening
NL90 INGB 0004935991 t.n.v. H.J.C. Ras o.v.v. 21 november. Betalen in de zaal kan ook.

HIER AANMELDEN


donderdag 19 december 2019, Lezing Fatima van der Maas en Ruud Beunderman “Kunstenaarskolonies en herbergen”

Hoe Franse kunstenaars in de negentiende eeuw vanuit lokale herbergen gingen schilderen.
Nadere bijzonderheden in de volgende Nieuwsbrief.


De wonderdokter Albert Willem van Renterghem samenvatting van zijn autobiografie door Rinus Spruit.
De eerste steen van het pand helemaal vooraan in de Van Breestraat, op nummer 1, wordt niet zorgvuldig onderhouden. Toch heeft in dit pand een der eerste artsen die zich met psychiatrie en psychotherapie in Nederland hebben beziggehouden meer dan vijfentwintig jaren met veel succes gewerkt.
Albert van Renterghem wordt zelden genoemd als het gaat om de grondleggers van de hypnose, de psychotherapie en de psychoanalyse in ons land.
En toch is hij dat wel.
Om zijn veelvormige levensloop voor het nageslacht te bewaren, schreef Van Renterghem een ruim 1300 pagina’s tellende autobiografie. Daarvan zijn tien exemplaren in 1927 gedrukt en in 1993 zijn er negentig exemplaren bijgedrukt. De omvang van deze drukwerken alleen al belette dat veel mensen er kennis van hebben genomen.
Gelukkig heeft de journalist/romancier Rinus Spruit het op zich genomen de boeken wel te lezen en er een uiterst leesbare samenvatting van te maken.
Onderstaand vat ik de samenvatting samen.

Van Renterghem werd in 1845 geboren in Goes, Zeeland, als zoon van een dorpsdokter aldaar. Na zijn franstalige middelbare schoolopleiding, werd hij opgeleid tot militair arts bij de marine. Dat had hij na een aantal jaren wel gezien en hij vestigde zich als dorpsdokter in een dorpje vlak bij Goes. Het boek geeft inzicht in de toenmalige stand van zaken van de geneeskunde, zoals die ten plattelande werd beoefend. De niet academisch opgeleide heel- en vroedmeesters deden het mogelijke, soms bijgestaan door de academisch opgeleide doctores medicinae zoals Van Renterghem. Ontroerend is de beschrijving van de tracheotomie (het met een mesje openen van de luchtpijp) die Van Renterghem bij zijn zesjarig dochtertje moest toepassen vanwege de kroep (difterie) waaraan zij leed en tenslotte toch stierf.
De dokter wordt nieuwsgierig naar de resultaten met hypnose die de arts Liébault bij vele ziekten weet te bewerkstelligen en hij reist af naar diens woonplaats Nancy in Frankrijk. Van Renterghem raakt zeer onder de indruk en wordt op zijn verzoek ook ingewijd in de edele kunst van de hypnose. Terug in Zeeland – hij is inmiddels naar Goes verhuisd – past hij de hypnose zo vaak en met zo’n succes bij zijn patiënten toe, dat hij daar reeds de eretitel van wonderdokter verwerft.
Dat vernam ook de arts Frederik van Eeden, die toen al enige faam had verworven als schrijver. Hij reisde naar Goes, raakte onder indruk van Van Renterghem en zijn hypnosepraktijk en stelde hem voor samen een praktijk in Amsterdam te beginnen. Na enige aarzeling ging de Zeeuwse plattelandsarts daarop in en verhuisde met gezin en al naar de grote stad. P.C. Hooftstraat en Willemsparkweg werden achtereenvolgens hun woonadressen. Vanaf 1887 hielden beide heren praktijk in verschillende hotels binnen de grachtengordel. Ze hadden daarbij groot succes en ze besloten ook lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, die in 1871 door tien gestichtsgeneesheren was opgericht. Zo werden ze later psychiater genoemd, hoewel geen van beiden in dat vak ooit formeel was opgeleid.
Van Eeden had al na enkele jaren (1893) andere plannen dan de hypnose en hij haakte in goed overleg met Van Renterghem af. Van Renterghem zelf zag kans van een rijke dame die bij hem in behandeling was geweest, voldoende financiën te lenen om een eigen, zelfstandig instituut voor psychische therapie te doen bouwen. Dat werd het fraaie gebouw aan de Van Breestraat, in bewondering voor zijn leermeester in de hypnose Instituut Liébault genoemd.
Dit instituut liep ook weer als een trein en Van Renterghem had een assistent nodig. Dat werd de arts
A. van der Chijs die enkele jaren bij prof. Jelgersma in het psychiatrisch ziekenhuis in Oegstgeest had gewerkt.
Jelgersma zou in 1914 als eerste hooggeleerde in Nederland een positief geluid over de psychoanalyse laten horen. Van der Chijs werd in 1906 assistent en in 1910 associé van Van Renterghem.
Van Renterghem intussen, had in 1911 het Internationaal Congres over de Psychoanalyse te Weimar bezocht en was daarover ook zo enthousiast geworden, dat hij alle publicaties van Freud ging lezen. Vervolgens trok hij in 1912 voor twee maanden naar Zürich, waar hij in analyse ging bij Jung, discipel en criticus van Freud. Door zijn bezoeken aan en lezingen voor internationale congressen was Van Renterghem ook internationaal bekend geworden als een Nederlandse autoriteit op het gebied van de psychotherapie. Hij schreef ook over ‘Freud en zijn school’ (1913), bezocht Freud te Wenen in 1914 en vertaalde diens boek ‘Inleiding tot de psychoanalyse’ (1918). Het hoeft geen verwondering te wekken, dat Albert van Renterghem in 1917 als eerste voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse werd gekozen.
In de praktijk was Van Renterghem toch niet zo geschikt voor die specialisatie van de psychotherapie. Om geduldig te luisteren naar de invallen van de analysant op de divan moest hij zichzelf geweld aandoen. Hij was meer thuis in het troosten en raad geven, de leiding te nemen in het gesprek. Op den duur zag hij daarom af van de analyse.
Van Renterghem was ook gedeprimeerd geraakt door huiselijke problemen. Dienstboden hielden het om de een of andere reden niet lang uit in huize Van Renterghem en dat bedrukte zijn echtgenote zeer. De oplossing was – toen de kinderen uit huis waren – kleiner te gaan wonen. Maar toen strooide collega Van der Chijs roet in het eten. Die had zonder Van Renterghem daarin te kennen een afspraak gemaakt met de jonge arts Westerman Holstijn – ook afkomstig uit de kliniek in Oegstgeest – om vaste partner in de kliniek te worden. En van de inmiddels oud geworden oprichter werd verwacht dat hij genoegen zou nemen met een kleiner deel van de inkomsten dan de helft, zoals oorspronkelijk was afgesproken, omdat hij ook minder hard kon werken dan tevoren.
Een en ander leidde er tenslotte toe dat Van Renterghem de samenwerking met zowel Van der Chijs als met Westerman Holstijn opzegde. Nadat hij op zijn tachtigste verjaardag uitgebreid werd gefêteerd, werd hij wat later getroffen door een hartlijden en op zijn 82e, in 1927, beëindigde hij zijn werkzaamheden. In 1939 overleed Van Renterghem, vierennegentig jaar oud, te Rotterdam. Hij werd in Goes begraven.

Spruit, Rinus, samensteller, De wonderdokter Albert Willem van Renterghem, Cossee, Amsterdam, 2019.

Met dank aan Ruud Beunderman, die mij op het boek wees en ter beschikking stelde om te lezen.


27 oktober 2019 – Viering Verjaardag van Amsterdam

Kosten: nog niet bekend, Vrienden krijgen reductie.
HIER AANMELDEN 
De vereniging organiseert regelmatig diverse excursies in Oud Zuid.
MEER ACTIVITEITEN 
De vereniging heeft voor haar voortbestaan uw financiële steun nodig.
WORDT NU VRIEND 
Bent u geïnteresseerd om de gratis Nieuwsbrief te krijgen?
MELD U ZICH NU AAN